https://www.google.com/maps/place/356B+%C4%90.+Nguy%E1%BB%85n+Ch%C3%AD+Thanh,+Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+5,+Qu%E1%BA%ADn+10,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Minh/@10.7596935,106.6661569,21z/data=!4m5!3m4!1s0x31752ee515c2783d:0x28b20fd2869b9f25!8m2!3d10.7597914!4d106.6663014

RIZOMA

Gù nhôm trung Rizoma chính hãng

Gù nhôm trung Rizoma chính hãng

( Hết hàng )

1.350.000 vnđ

Kính Rizoma mẫu tròn

Kính Rizoma mẫu tròn

( Còn hàng )

130.000 vnđ

Kiếng Rizoma Dạng Tròn

Kiếng Rizoma Dạng Tròn

( Còn hàng )

150.000 vnđ

Kiếng Rizoma Elisse

Kiếng Rizoma Elisse

( Còn hàng )

250.000 vnđ

Kiếng Rizoma Hột Xoài

Kiếng Rizoma Hột Xoài

( Còn hàng )

300.000 vnđ

Kiếng Rizoma Hình Muỗng

Kiếng Rizoma Hình Muỗng

( Còn hàng )

300.000 vnđ

Gù Trung Rizoma

Gù Trung Rizoma

( Còn hàng )

100.000 vnđ

80.000 vnđ

Chat Zalo